Like-a-Dog

Miten stressi vaikuttaa koiraan ja sen suorituksiin?

Torstai 28.4.2016 klo 15:44 - Heidi Edelman

Koiran, niinkuin ihmisenkin, stressi on aina yksilöllinen kokemus, reaktio ympäristön vaikutukseen. Niinpä myös stressinsietokyvyssä on suuriakin yksilöllisiä eroja. Toiset yksilöt kestävät niihin kohdistuvaa painetta huomattavan määrän, kun taas toisilla yksilöillä jo pienikin poikkeama rutiineista saa helposti pois raiteiltaan.

terrier.jpg

Mitkä asiat sitten aiheuttavat koiralle stressiä?

 • nälkä, jano, aliravitsemus, sopimaton ravinto (huom! vaikka koira ruokitaan päivittäin, se voi silti olla aliravittu ja nälkäinen jos ravinto on epäsopivaa!)
 • fyysisen ympäristön olosuhteet (kylmyys, kuumuus, kosteus, melu, turvattomuus, kontaktien puuttuminen lajitovereihin, lajikohtaisten tarpeiden laiminlyönti, ahtaus)
 • muutokset ympäristössä (aikataulut, ihmiset, eläimet, äänet)
 • kipu, loukkaantuminen, sairaus
 • lajityypillisen käyttäytymisen rajoittaminen (koira tarvitsee riittävän määrän liikuntaa, virikkeitä, lepoa ja lajitovereidensa seuraa)
 • pelko, ahdistus, suru, turhautuneisuus, epävarmuus
 • rankaiseva koulutus
 • koiraan kohdistuvat epärealistiset odotukset (vaaditaan esim. 100% suoritusta joka tilanteessa)
 • liiallinen virikkeistäminen

Yleisesti stressiä aiheuttavien tekijöiden lisäksi kilpaileva tai työskentelevä koira saattaa joutua alttiiksi monille eri stressitekijöille. Tällaisia ovat mm.

 • usein muuttuva fyysinen ja sosiaalinen ympäristö
 • matkustaminen
 • ohjaajan vaihtuminen
 • ympäristön häiriötekijät
 • suorituksen aiheuttama fysiologinen stressi
 • ohjaajasta heijastuva stressi (jännitys, toistuvat liikkeet, äänensävyn muutos, hengitysrytmin muutos, adrenaliinin erittyminen)

Miten stressi vaikuttaa koiraan fysiologisella tasolla?

Stressillä on elimistössä sekä biokemiallinen että neurologinen vaikutus, se vaikuttaa immuunijärjestelmään, kardiovaskulaariseen järjestelmään sekä hengitys- ja ruoansulatusjärjestelmiin. Keho reagoi stressiin mm. vapauttamalla glukokortikoideja, ns. stressihormoneja, jotka ovat lisämunuaiskuoren erittämiä steroidihormoneja. Steroidihormoneilla sinällään on elimistössä oma tehtävänsä ja ne vaikuttavatkin käytännössä jokaiseen soluun. Mutta liiallisessa määrin erittyessään nämä stressihormonit madaltavat mm. elimistön vastustuskykyä sekä ulkopuolelta tulevia taudinaiheuttajia vastaan että ns. "piileviä", elimistössä majailevia viruksia, bakteereita ja sieniä vastaan. 

Stressin aiheuttamia neurologisia, sympaattiseen hermostoon liittyviä muutoksia elimistössä ovat mm. muutokset aivotoiminnassa, verenkierrossa ja lihasvoimassa.

Stressin fyysiset oireet koiralla:

Koirat ilmaisevat itseään kehonkielellä, ääntelyillä ja käytöksellä. Ymmärtämällä näitä signaaleja ja arvioimalla koiraa kokonaisvaltaisella tasolla, voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä ymmärrys sen henkisestä tilasta. Fyysisiä stressiin viittaavia oireita koiralla voivat olla mm.:

 • laajentuneet pupillit
 • lisääntynyt haukottelu, huulien/kirsun nuoleminen, syljen eritys
 • lisääntynyt läähätys
 • hampaiden näyttely tai hampaiden narskuttelu
 • muutokset korvien asennoissa (taakse jännittyneet tai jäykästi koholla)
 • kauttaaltaan jännittynyt keho
 • lisääntynyt venyttely
 • vapina, tärinä
 • tassujen hikoilu
 • muutokset kehon asennossa tai liikkumisessa
 • lisääntynyt haukkuminen, murina, ulvominen tai vinkuminen
 • rauhattomuus, kyvyttömyys rentoutua, häiriöt nukkumisessa
 • ärtyneisyys, hermostuneisuus, aggressiivisuus
 • liiallinen itsensä peseminen tai pureskelu
 • ruokahalun heikentyminen
 • keskittymisvaikeudet
 • yliaktiivisuus
 • lisääntynyt virtsaaminen tai ulostaminen
 • pahoinvointi, ripuli
 • pakkomielteinen tai tuhoava käyttäytyminen

Edellä mainituista oireista monet voivat viitata myös esimerkiksi sairauteen, tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin tai ravintoainepuutoksiin joten tässäkin tapauksessa on syytä tarkastella eläintä kokonaisuutena ja selvittää oireiden perimmäiset syyt.

dogs_playing.jpg

Aktiivikoiralla liiallinen stressi heikentää merkittävästi suorituksia. Koira on väsynyt, sillä on huono keskittymiskyky, eikä se palaudu suorituksista normaalisti. Huono palautuminen ja keskittymiskyvyn heikkeneminen altistavat luonnollisesti myös loukkaantumisille, joista toipuminen on stressihormonien vaikutuksesta normaalia hitaampaa.

Koiran stressin lievityksessä ensimmäinen askel on tunnistaa stressi ja sen aiheuttaja(t). Tähän usein auttaa ulkopuolisen ammattilaisen puoleen kääntyminen, sillä usein meidän ihmisten on vaikea tarkastella omaa käytöstämme riittävän objektiivisesti ymmärtääksemme miten itse omalla toiminnallamme vaikutamme tilanteeseen. Lisäksi oma lemmikki on aina sekä emotionaalisesti että fyysisesti niin lähellä että siinä tapahtuvia muutoksia on joskus hankala havaita. Kun stressin aiheuttaja on selvillä, voidaan lähteä kartoittamaan hoitokeinoja joihin saattavat lukeutua koulutukselliset muutokset, ympäristötekijöihin liittyvät muutokset, ravitsemukselliset muutokset ja tarvittaessa täydentävät hoitomuodot kuten homeopatia, TTouch, Bach-kukkauutteet ja fytoterapia.

Stressi saa meidät ihmiset tuntemaan olomme epämukavaksi ja vaikuttaa elämäniloamme heikentävästi. Sillä on sama vaikutus myös koiriin. Meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä että lemmikkimme saavat elää mahdollisimman stressitöntä elämää!

Avainsanat: koiran stressi, stressin oireet, liiallinen virikkeistäminen, yliaktiivisuus, keskittymisvaikeudet, tuhoava käytös, ripuli, fytoterapia, homeopatia, TTouch, Bach-kukkauutteet