Like-a-Dog

Koiran ravintoainetarpeet eri lajeissa

Tiistai 12.4.2016 klo 13:49 - Heidi Edelman

Viime viikon blogiartikkelissani mainitsin teollisesti valmistetuista aktiiviselle koiralle markkinoiduista ruoista ja siitä kuinka herkästi aktiivisesti harrastavan koiran ruokinnassa saatetaan mennä harhaan. Koiran ruokinnan tulee aina perustua todelliseen kulutukseen ja ruoka on myös koostettava tarpeisiin nähden sopivista raaka-aineista.

border-collie-662786_960_720.jpg

Eri lajeissa koira hyödyntää erilaisia energianlähteitä:

Nopeissa, lyhytkestoisissa spurttilajeissa, kuten agility ja vinttikoirien juoksulajit, ensisijainen energianlähde ovat hiilihydraatit. Tällaisia lajeja harrastavan koiran ruokinnassa tärkeintä on huolehtia siitä että ravinto sisältää riittävässä määrin hitaasti vapautuvia hiilihydraatteja sekä myös kohtuullisesti rasvaa, joka on hiilihydraattien jälkeen seuraavaksi hyödynnettävä energianlähde. Kohtuullisella rasvan määrällä tässä tarkoitetaan noin 10-15% rasvapitoisuutta. Korkea proteiinipitoisuus ei tämän kaltaisissa lajeissa ole niinkään tärkeää.

Keskipitkien suoritusten lajeissa, kuten metsästys ja jotkin pk-lajit, käytetään myös ensisijaisena energianlähteenä hiilihydraatteja, jonka jälkeen seuraavaksi nopein hyödynnettävä energianlähde on rasvat. Koiran elimistö pystyy muuntamaan ja hyödyntämään rasvan nopeasti energiaksi mutta näissäkään lajeissa rasvan määrää ei kannata liioitella, vaan sen määrä ravinnossa tulisi olla edelleen kohtuullinen, tarkoittaen noin 15-20% rasvapitoisuutta.

Vasta pitkäkestoisissa ja paljon voimaa vaativissa lajeissa, kuten rekikoirakilpailut ja kentällä työskentely raskaissa pelastustehtävissä, kasvaa sekä rasvan että proteiinin tarve. Näissä lajeissa riittävä laadukkaan proteiinin saanti, joka turvaa tarvittavien aminohappojen saannin, on ehdottoman tärkeää lihasvaurioiden ehkäisemiseksi. Kun hiilihydraateista ja rasvasta saatavat energiavarastot on käytetty loppuun, ryhtyy elimistö käyttämään aminohappoja energianlähteenään. Mikäli koira ei saa riittävästi laadukasta proteiinia ravinnostaan, ja sitä kautta tarvittavia aminohappoja, ryhtyy elimistö hajottamaan aminohappoja sen omasta lihaskudoksesta. Näissä lajeissa ravinnon rasvapitoisuus tulisi olla jo 20-40%.

german-shepherd-training.jpg

Teollisesti valmistetuissa aktiiviselle koiralle markkinoiduissa kuivaruoissa rasvapitoisuus on keskimäärin 16-25% ja proteiinipitoisuus 28-35%. Jos teollisesti valmistettu ruoka ylipäätään sopisi koiran ravinnoksi, kyseiset kuivaruoat täyttäisivät lähinnä pitkäkestoisia, paljon voimaa vaativia lajeja harrastavan koiran energiantarpeet. Nopeita, lyhytkestoisia ja suurimmalta osalta myös keskipitkiä suorituksia sisältäviä lajeja ajatellen niissä on vääränlainen ravintoainekoostumus, jolla saattaa käytännössä olla jopa suoritusta heikentävä vaikutus. Lisäksi energiasisältö on näihin lajeihin nähden ylimitoitettu.

En lähde tässä yhteydessä kovin laajasti ruotimaan teollisesti valmistettujen ruokien ongelmia, sillä niitä on paljon, mutta lyhyesti voidaan todeta että mm. proteiinien ja rasvojen kohdalla määrä ei koskaan korvaa laatua ja vaikka raaka-aineet olisivatkin laadukkaita (mitä ne ikävä kyllä yleensä eivät ole), ruokien valmistusmenetelmät ja prosessointi muuttavat esimerkiksi rasvojen koostumusta. Huonolaatuisilla rasvoilla on elimistössä ennemminkin haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia. Sama toki pätee muihinkin ravintoaineisiin.

Liian rasvaisen ja liian energiapitoisen ruoan syöttäminen koiralle aiheuttaa terveydellisiä ja myös käytökseen liittyviä ongelmia. Rasvahappotasapainon vääristyminen, ravintoaineiden imeytymisen häiriintyminen, iho- ja turkkiongelmat, yliaktiivisuus ja keskittymishäiriöt vain muutamia mainitakseni. Ei ole mitenkään harvinaista että väärän ravitsemuksen aiheuttamaa yliaktiivisuutta koiralla tulkitaan väärin koiran luontaiseksi aktiivisuudeksi, jota pyritään purkamaan antamalla koiralle aina vain lisää ja useammin virikkeitä. Liian pitkään jatkunut tai liian usein toistuva virikkeille altistaminen on koiralle stressitekijä ja on enemmänkin yliaktivointia kuin energian purkua eikä johda toivottuun tulokseen vaan pahentaa ongelmaa. Yliaktivoidun ja stressaantuneen koiran energiametabolia käy ylikierroksilla, sen keskittymiskyky heikkenee, koira väsyy nopeasti ja sen palautuminen hidastuu. Pysyäkseen terveenä ja säilyttääkseen fyysisen ja psyykkisen suorituskykynsä koiran ravinnon, levon ja treenin on oltava tasapainossa.

Avainsanat: agility, pk-lajit, metsästys, spurttilajit, koiran ruokinta, energianlähteet, hiilihydraatti, proteiini, rasva, aminohapot, yliaktiivisuus, stressi, rasvahappotasapaino, yliaktivointi, keskittymishäiriöt

Aktiivikoira vai aktiivisesti harrastava koira?

Tiistai 5.4.2016 klo 13:09 - Heidi Edelman

"Aktiivikoira" termiä käytetään hyvin laajasti puhuttaessa aktiivisesti harrastavista ja kilpailevista koirista sekä työ- ja palveluskoirista.

agility2.jpg

Aktiivikoiralla voidaan siis tarkoittaa esimerkiksi seuraavia: kerran-pari viikossa treenaavaa harrastekoiraa, palveluskoiraa, metsästyskoiraa, valjakkokoiraa, aktiivisesti kilpailevaa vinttikoiraa, voimalajeja kuten taakanvetoa harrastavaa koiraa, virkakoiraa tai paimentavaa koiraa. Kaikkien näiden ryhmien energiantarpeet ja varsinkin energianlähteiden käyttö ja hyödyntäminen ovat erilaisia. Lisäksi kaikkiin näihin ryhmiin mahtuu lukemattomia eri lajeja sekä työskentelytapoja, joissa kaikissa on otettava huomioon oikeat energianlähteet lajikohtaisesti, puhumattakaan yksilökohtaisista eroista.

Valmisruokamarkkinoilta löytyy valtavan paljon ns. aktiivikoiran ruokia, toinen toistaan energiatykimpiä vaihtoehtoja, mikä ei välttämättä ole hyvä asia. On nimittäin niin, että näitä ruokia markkinoidaan, ja ikävä kyllä myös syötetään esimerkiksi 1-2 kertaa viikossa kohtalaisen kevyttä lajia harrastavalle koiralle. Aivan samoin kuin 2 kertaa viikossa kuntosalilla käyminen ei tee ihmisestä aktiiviurheilijaa, eikä edes aktiivikuntoilijaa, ei koirankaan eteen pitäisi tässä yhteydessä liittää aktiivi-sanaa. Miksi? Siksi, että se johtaa hyvin helposti harhaan myös koiran ruokinnassa. Koira on luotu liikkumaan huomattavan paljon enemmän kuin keskimääräinen kotikoira tällä hetkellä tekee. Jos koira nukkuu suurimman osan vuorokaudesta, yön ja omistajan työpäivän ajan, sen kanssa käydään normaalit lenkit ja lisäksi pari kertaa viikossa agilitytreeneissä, sen energiantarve ei lisäänny siinä määrin että olisi tarpeen syöttää aktiivikoiran ruokaa. Koira voi olla aktiivisesti harrastava koira mutta se ei välttämättä tee siitä vielä aktiivikoiraa ruokinnan kannalta ajatellen. 

Edellä mainituista syistä johtuen aktiivikoirat ja virheellisesti aktiivikoiraksi luonnehditut koirat ovat melko usein pieleen ruokittuja, tavalla tai toisella. Mitä sitten seuraa jos koiralle syötetään tarpeettomasti liian energiatiheää ja vääristä energianlähteistä koostuvaa ruokaa? Lihominen on toki yksi mahdollinen seuraus mutta ruokinnalla on vaikutusta myös koiran käytökseen. Seuraavassa blogipostauksessa tästä aiheesta tarkemmin.

Seuraa myös muita tulevia huhtikuun blogipostauksia, joissa käsittelemme tarkemmin mm. aktiivikoiran ruokintaa, ravintolisiä ja palautumista.

Avainsanat: aktiivikoira, palveluskoira, työkoira, harrastekoira, metsästyskoira, valjakkokoira, vinttikoira, taakanveto, virkakoira, paimenkoira