Like-a-Dog

Mitä rasvahappoja koiralle?

Keskiviikko 14.9.2016 klo 12:09 - Heidi Edelman

Ravintoon sisältyvillä rasvahapoilla ja niiden laadulla on merkittävä rooli eläimen terveyttä ja hyvinvointia ajatellen. Eläimet pystyvät valmistamaan ja muuntamaan tietyistä esiasteista useita elimistön toiminnan kannalta tärkeitä rasvahappoja, mutta eivät kaikkia. Niitä rasvahappoja, joita ei pystytä valmistamaan tai muuntamaan esiasteista, kutsutaan välttämättömiksi rasvahapoiksi.

bulldog-1047518_960_720.jpg

Välttämättömiä rasvahappoja on saatava ravinnosta riittävästi ja myös riittävän laadukkaana. Se, mikä kullekin eläinlajille ja yksilölle on terveyden kannalta välttämätön rasvahappo, vaihtelee jonkin verran lajien ja myös yksilöiden kesken. Yksilöiden kesken siksi, että tietyissä sairaustiloissa (mm. atopia, suolistosairaudet, diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta) rasvahappojen muuntomekanismi ei toimi tai niiden imeytyminen ja hyödyntäminen on häiriintynyt. Yleisesti ottaen puhuttaessa välttämättömistä rasvahapoista, tarkoitetaan kuitenkin omega-6 ja omega-3 rasvahappoja.

Omega-3 rasvahappoja ovat:

 • alfalinoleenihappo (ALA)
 • eikosapentaeenihappo (EPA)
 • dokosaheksaeenihappo (DHA)

Omega-6 rasvahappoja ovat:

 • linoleenihappo (LA)
 • gammalinoleenihappo (GLA)
 • dihomogammalinoleenihappo (DGLA)
 • arakidonihappo (AA)

Rasvahapot vaikuttavat mm.:

 • aivojen kehittymiseen ja toimintaan
 • silmien toimintaan
 • immuniteettiin
 • solujen toimintaan
 • veren hyytymiseen ja verenpaineeseen
 • tulehdus- ja allergiareaktioiden hillitsemiseen
 • hapenottokykyyn
 • energiantuotantoon
 • suoliston limakalvojen toimintaan
 • veren rasva-arvoihin
 • ihon ja turkin terveyteen
 • nivelterveyteen
 • hiivan liikakasvun hillitsemiseen
 • hormonitoimintaan

Yleensä koirat saavat ravinnostaan riittävästi tai suhteellisesti liikaa omega-6 rasvahappoja. Tämänhetkisen tietämyksen valossa omega-6:n ja omega-3:n optimaalinen suhde ravinnossa on välillä 10:1 ja 5:1, eli omega-6:ta on hieman enemmän. Optimaalista rasvahappojen suhdetta tutkitaan ahkerasti ja aiheesta käydään jatkuvasti keskustelua, joten uutta tietoa tulee kaiken aikaa. Mutta kuten sanottu, omega-6 rasvahappoja koira saa ravinnostaan suhteellisen paljon eikä niitä yleensä ole tarpeen erikseen lisätä terveen koiran ruokavalioon esimerkiksi kasviöljyjen muodossa. Päinvastoin, liiallisella kasviöljyjen annostelulla saadaan rasvahappotasapaino hyvin helposti pieleen, mikä puolestaan mm. nostaa elimistön tulehdusalttiutta sekä altistaa tietyille sairauksille. Niissä tapauksissa kun omega-6 rasvahappojen annostelu terapeuttisesti on tarpeen (esim. atopia), on huolehdittava siitä että käytetään ehdottoman laadukkaita rasvahappovalmisteita ja samanaikaisesti annostellaan myös riittäviä määriä omega-3 rasvahappoja, jolloin rasvahappotasapaino saadaan säilytettyä terveyden kannalta hyvänä. Omega-3 rasvahappoja siis koiran ruokavalioon kannattaa lisätä. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää minkälaisia valmisteita käytetään, sillä huonolaatuisilla rasvahappovalmisteilla saadaan aikaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Markkinoilla on paljon vaihtelevan laatuisia rasvahappovalmisteita ja välillä tuntuu siltä että laadukkaan valmisteen valinta tästä viidakosta käy kokopäivätyöstä. Pyrin aina löytämään mahdollisimman luonnollisen, käsittelemättömän, maustamattoman ja lisäaineettoman tuotteen, jonka kaiken lisäksi pitäisi täyttää laatukriteerit. Ei ihan helppo homma, mutta jokin aika sitten törmäsin lupaavalta vaikuttavaan, hinta-laatusuhteeltaan toimivan oloiseen tuotteeseen. Tuote piti tietenkin saada kokeiluun, sillä en koskaan suosittele tuotteita, joista ei ole omakohtaista kokemusta tai vaihtoehtoisesti laajaa kollegoiden ja asiakkaiden käyttökokemuksiin perustuvaa suositusta. Kyseessä on BioCaren lohiöljy, joka kulkee tuotenimellä Koiralle Omega-3 Lohiöljy 100 %

lohioljy_biocare.png

Kyseessä on puhdas lohiöljy, joka valmistetaan Norjan syvissä vuonoissa luonnonmukaisessa kasvuympäristössä viljellystä lohesta kestävän kehityksen periaatteilla (Friends of the Sea-sertifioitu). Tuotteeseen ei ole lisätty mitään säilöntä- tai makuaineita ja sen puhtaus raskasmetalleista on taattu GOED-standardin mukaisesti. Tuote on myös ekologinen, sillä se valmistetaan lohen leikkauksessa syntyvistä sivutuotteista, jolloin kaikki raaka-aineet saadaan hyötykäyttöön. Olettaisin tämän olevan yksi syy siihen että tuotteen hinta pystytään pitämään kilpailukykyisenä. BioCaren lohiöljyt valmistetaan patentoidulla entsymaattisella uutemenetelmällä ja valmistusmenetelmä sekä ihmisille että eläimille tarkoitetuissa lohiöljyissä on sama. Lohiöljy sisältää luonnostaan myös merkittävän määrän astaksantiinia, jolla on vahvoja antioksidanttisia ominaisuuksia. Rasvahappovalmisteita käytettäessä kannattaakin varmistua siitä että samanaikaisesti käytetään myös antioksidantteja kuten esimerkiksi e-vitamiini tai astaksantiini, jotka ehkäisevät tehokkaasti oksidatiivista stressiä ja rasvojen hapettumista.

Älä annostele terveelle koiralle rasvahappovalmisteita päivittäin, vaan mieluummin joka toinen päivä, jolloin elimistö käyttää ne tehokkaammin hyväkseen. Oireilevilla koirilla poikkeuksena terapeuttiset annostukset ammattilaisen suositusten mukaan. Panosta siis laatuun ja annostele kohtuudella, liikasaanti on tässä tapauksessa terveyden kannalta yhtä haitallista kuin puute!
Avainsanat: rasvahappovalmiste koiralle, lohiöljy, astaksantiini, atopia, antioksidantit, hiivan liikakasvu koira, iho-oireet koira, ihon ja turkin terveys

Koiran ravintoainetarpeet eri lajeissa

Tiistai 12.4.2016 klo 13:49 - Heidi Edelman

Viime viikon blogiartikkelissani mainitsin teollisesti valmistetuista aktiiviselle koiralle markkinoiduista ruoista ja siitä kuinka herkästi aktiivisesti harrastavan koiran ruokinnassa saatetaan mennä harhaan. Koiran ruokinnan tulee aina perustua todelliseen kulutukseen ja ruoka on myös koostettava tarpeisiin nähden sopivista raaka-aineista.

border-collie-662786_960_720.jpg

Eri lajeissa koira hyödyntää erilaisia energianlähteitä:

Nopeissa, lyhytkestoisissa spurttilajeissa, kuten agility ja vinttikoirien juoksulajit, ensisijainen energianlähde ovat hiilihydraatit. Tällaisia lajeja harrastavan koiran ruokinnassa tärkeintä on huolehtia siitä että ravinto sisältää riittävässä määrin hitaasti vapautuvia hiilihydraatteja sekä myös kohtuullisesti rasvaa, joka on hiilihydraattien jälkeen seuraavaksi hyödynnettävä energianlähde. Kohtuullisella rasvan määrällä tässä tarkoitetaan noin 10-15% rasvapitoisuutta. Korkea proteiinipitoisuus ei tämän kaltaisissa lajeissa ole niinkään tärkeää.

Keskipitkien suoritusten lajeissa, kuten metsästys ja jotkin pk-lajit, käytetään myös ensisijaisena energianlähteenä hiilihydraatteja, jonka jälkeen seuraavaksi nopein hyödynnettävä energianlähde on rasvat. Koiran elimistö pystyy muuntamaan ja hyödyntämään rasvan nopeasti energiaksi mutta näissäkään lajeissa rasvan määrää ei kannata liioitella, vaan sen määrä ravinnossa tulisi olla edelleen kohtuullinen, tarkoittaen noin 15-20% rasvapitoisuutta.

Vasta pitkäkestoisissa ja paljon voimaa vaativissa lajeissa, kuten rekikoirakilpailut ja kentällä työskentely raskaissa pelastustehtävissä, kasvaa sekä rasvan että proteiinin tarve. Näissä lajeissa riittävä laadukkaan proteiinin saanti, joka turvaa tarvittavien aminohappojen saannin, on ehdottoman tärkeää lihasvaurioiden ehkäisemiseksi. Kun hiilihydraateista ja rasvasta saatavat energiavarastot on käytetty loppuun, ryhtyy elimistö käyttämään aminohappoja energianlähteenään. Mikäli koira ei saa riittävästi laadukasta proteiinia ravinnostaan, ja sitä kautta tarvittavia aminohappoja, ryhtyy elimistö hajottamaan aminohappoja sen omasta lihaskudoksesta. Näissä lajeissa ravinnon rasvapitoisuus tulisi olla jo 20-40%.

german-shepherd-training.jpg

Teollisesti valmistetuissa aktiiviselle koiralle markkinoiduissa kuivaruoissa rasvapitoisuus on keskimäärin 16-25% ja proteiinipitoisuus 28-35%. Jos teollisesti valmistettu ruoka ylipäätään sopisi koiran ravinnoksi, kyseiset kuivaruoat täyttäisivät lähinnä pitkäkestoisia, paljon voimaa vaativia lajeja harrastavan koiran energiantarpeet. Nopeita, lyhytkestoisia ja suurimmalta osalta myös keskipitkiä suorituksia sisältäviä lajeja ajatellen niissä on vääränlainen ravintoainekoostumus, jolla saattaa käytännössä olla jopa suoritusta heikentävä vaikutus. Lisäksi energiasisältö on näihin lajeihin nähden ylimitoitettu.

En lähde tässä yhteydessä kovin laajasti ruotimaan teollisesti valmistettujen ruokien ongelmia, sillä niitä on paljon, mutta lyhyesti voidaan todeta että mm. proteiinien ja rasvojen kohdalla määrä ei koskaan korvaa laatua ja vaikka raaka-aineet olisivatkin laadukkaita (mitä ne ikävä kyllä yleensä eivät ole), ruokien valmistusmenetelmät ja prosessointi muuttavat esimerkiksi rasvojen koostumusta. Huonolaatuisilla rasvoilla on elimistössä ennemminkin haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia. Sama toki pätee muihinkin ravintoaineisiin.

Liian rasvaisen ja liian energiapitoisen ruoan syöttäminen koiralle aiheuttaa terveydellisiä ja myös käytökseen liittyviä ongelmia. Rasvahappotasapainon vääristyminen, ravintoaineiden imeytymisen häiriintyminen, iho- ja turkkiongelmat, yliaktiivisuus ja keskittymishäiriöt vain muutamia mainitakseni. Ei ole mitenkään harvinaista että väärän ravitsemuksen aiheuttamaa yliaktiivisuutta koiralla tulkitaan väärin koiran luontaiseksi aktiivisuudeksi, jota pyritään purkamaan antamalla koiralle aina vain lisää ja useammin virikkeitä. Liian pitkään jatkunut tai liian usein toistuva virikkeille altistaminen on koiralle stressitekijä ja on enemmänkin yliaktivointia kuin energian purkua eikä johda toivottuun tulokseen vaan pahentaa ongelmaa. Yliaktivoidun ja stressaantuneen koiran energiametabolia käy ylikierroksilla, sen keskittymiskyky heikkenee, koira väsyy nopeasti ja sen palautuminen hidastuu. Pysyäkseen terveenä ja säilyttääkseen fyysisen ja psyykkisen suorituskykynsä koiran ravinnon, levon ja treenin on oltava tasapainossa.

Avainsanat: agility, pk-lajit, metsästys, spurttilajit, koiran ruokinta, energianlähteet, hiilihydraatti, proteiini, rasva, aminohapot, yliaktiivisuus, stressi, rasvahappotasapaino, yliaktivointi, keskittymishäiriöt