Eläinnaturopatia

Eläinnaturopaattina tarkastelen eläintä kokonaisuutena ja hoidon päämääränä onkin pyrkiä vaivan perimmäisten syiden selvittämiseen yhdessä omistajan kanssa sen sijaan että hoidettaisiin vain esiin tulleita oireita.

Usein esimerkiksi vaikeatkin iho- ja suolisto-oireet sekä tulehduskierteet ovat hoidettavissa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa noudattamalla.

Eläinnaturopaatin vastaanotolta saat apua mm. seuraavissa tilanteissa:

 • krooniset tai toistuvat terveysongelmat (esim. iho- ja suolisto-ongelmat)
 • ravitsemusneuvonta (myös erikoisruokavaliot)
 • liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy ja tukihoito
 • eläimen häiriökäyttäytyminen
 • eläimen hormonaali-, tiinehtymis- tai synnytysongelmat

Käytän vastaanotollani mm. seuraavia hoitomuotoja:

Ravitsemusneuvonta

Eläimen ruokinta, kuten meidän ihmistenkin, on aina hyvin yksilöllistä ja ruokavaliota suunniteltaessa on otettava huomioon kunkin rodun ja yksilön erityistarpeet. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa ruokkia eläintä vaan tärkeintä on seurata sen vointia ja löytää juuri ko. yksilölle sopiva ruokavalio. Omistaja yleensä itse tuntee lemmikkinsä parhaiten. Niinpä ruokavalion suunnittelussa, kuten muissakin hoidoissa, omistajan kuuntelu on hoidon onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Ravitsemuksella on tärkeä osa eläimen hyvinvoinnissa ja monia ongelmia voidaan helpottaa pelkällä ravitsemuksen uudelleen suunnittelulla ja järkevällä ravintolisien käytöllä. Monien sairauksien, kuten diabeteksen, iho- ja suolistosairauksien sekä sisäelinsairauksien hoidossa ravitsemuksella on tärkeä osa. Ruokavalion korjaamisella saadaan usein kuriin myös valitettavan yleiset kiusalliset vaivat, kuten korva- ja ihotulehdukset.

Eläinnaturopaatti suunnittelee eläimen ruokavalion aina yksilöllisesti ottaen huomioon kunkin yksilön erityistarpeet.

Aminohappoterapia

Aminohappoterapian käyttöalueita koiralla ovat mm.:

 • suolisto-ongelmat
 • sidekudoksen vahvistaminen (esim. vammojen ja leikkausten yhteydessä)
 • syöpä
 • kemoterapia (vähentää sivuvaikutuksia)
 • ikääntyvän tai rappeutumissairauksista kärsivän koiran kudosten ennenaikainen vanheneminen
 • kivunlievitys
 • kilpirauhasen toiminnan häiriöt
 • sydämen toimintahäiriöt
 • murtumat ja revähdykset
 • ihon, kynsien ja karvapeitteen kunnon parantaminen
 • aggressiivisuus

Ravintolisäsuunnittelu

Järkevällä ravintolisien käytöllä voidaan tukea eläimen terveyttä eri elämänvaiheissa sekä tukea toipumista erilaisista vammoista ja sairauksista. Myös esimerkiksi tiinehtyvyyttä voidaan edistää oikein ajoitetulla ravintolisien käytöllä.

Fytoterapia

Kasvilääkintää voidaan tehokkaasti käyttää tukihoitona mm. sydämen, maksan ja kilpirauhasen toiminnan häiriöissä, hormonitoiminnan häiriöissä sekä monissa sairaustiloissa. Lisäksi kasvilääkinnästä voidaan löytää apu vaikkapa matkapahoinvointiin, paukkuarkuuteen ja korvatulehduksiin.

Bach-kukkauuteterapia

Rescue Remedy on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä Bach kukkauutteista ja se alkaa varmasti vaikutuksiltaan olemaan jo useimmille eläinten omistajillekin tuttu apuaine. Bach kukkauutteissa on Rescue Remedyn lisäksi 38 erilaista ainetta, joista voidaan tehdä yksilöllisesti sopiva sekoitus erilaisiin tarpeisiin. Kukkauuteterapiaa käytetään mm. erilaisten pelkotilojen ja käytösongelmien hoidossa mutta myös joitakin fyysisiä oireita voidaan hoitaa kukkauutteiden avulla. Erittäin hyvä hoitomuoto myös yliseksuaalisuuteen. Voidaan käyttää helpottamaan sopeutumista muutoksiin, kuten uuden perheenjäsenen saapuminen, lajitoverin kuolema tai muutto uuteen kotiin. Kukkauuteterapiaa voidaan käyttää myös vaikeiden sairauksien tukihoidoissa ja pitkäaikaisten sairauksien yhteydessä edesauttamaan elämän voiman palautumista.

Yksilöllinen kukkauutesekoitus tehdään eläimen oman tyyppikuvan sekä omistajan syvällisen haastattelun perusteella. Kukkauute on helppo annostella kotona joko eläimen juomaveteen tai suoraan suuhun. Näin ollen kukkauuteterapia ei vaadi jatkuvaa vastaanotolla käyntiä, vaan usein selvitään jopa yhdellä vastaanottokäynnillä.

Homeopatia

Homeopatiaa voidaan käyttää tukihoitona erilaisissa tulehdustiloissa sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Homeopatiaa voidaan käyttää myös ensiapuna erilaisissa vammoissa ja sairauksissa. Vakavissa tapauksissa on kuitenkin aina käännyttävä eläinlääkärin puoleen.

Aromaterapia

Aromaterapiaa käytetään mm. pienten haavojen hoitoon, eläimen rauhoittamiseen esim. automatkan aikana, ihovaurioiden puhdistukseen ja ihottuman hoitoon.