Urheilukoirahieronta

Urheilukoirahieroja on koiraurheilun moniosaaja, jonka ammattitaitoon kuuluu perusteellinen anatomian, liikuntafysiologian ja liikuntaelinsairauksien tuntemus sekä neuvontavalmiudet erilaisten urheilevien koirien erityyppisistä ravitsemuksellisista energiantarpeista ja -lähteistä suorituksen onnistumiseksi ja toimintakyvyn maksimoimiseksi. Saat halutessasi myös ohjeita koirasi harjoitteluun tai suosituksia harjoitustavan muutokseen, sillä urheilukoirahierojalla on laaja tietämys eri lajien luonteesta ja erilaisten harjoitusmenetelmien eroavaisuuksista. Urheilukoirahieroja opastaa myös ihan tavallisten kotikoirien ravitsemuksessa sekä tarvittavien tukiravinteiden käytössä, koirasi tarpeiden mukaan. Urheilukoirahieronta on kokonaisvaltaista, tuloshakuista, tehokasta ja kuntouttavaa hoitoa eri menetelmiä käyttäen!

Urheilukoirahieronnan ensimmäinen vastaanottokäynti sisältää:

  • esitietojen ja koiran hoitohistorian läpikäymisen mahdollisten oireiden osalta
  • koiran fyysisen tutkimuksen käsittäen lihasten, rangan ja nivelten palpaation, koiran asennon ja liikkumisen tarkastelun, sekä tarvittaessa neurologiset toimintatestit
  • hoitosuunnitelman ja arvion tarvittavista jatkokäynneistä
  • mahdollisen ohjauksen eläinlääkärin jatkotutkimuksiin
  • hierontakäsittelyn + venyttelyt + tarvittavat kotihoito-ohjeet
  • ohjeistuksen tarvittavien tukiravinteiden käyttöön koiran oireiden perusteella

Jatkokäynnit sisältävät:

  • hoidon edistymisen seurannan ja mahdollisen hoitosuunnitelman päivittämisen
  • tarvittavat fyysiset tutkimukset hoidon edetessä
  • hierontakäsittelyn + venyttelyt + tarvittavat kotihoito-ohjeet
  • tukiravinneohjeistuksen päivittämisen hoidon edetessä

Saat urheilukoirahierojalta apua myös vammautumisten ja leikkausten jälkeisessä hoidossa sekä kuntoutuksessa.

Urheilukoirahieroja hallitsee erityyppisiä hierontatekniikoita ja hoitaa myös pentuja, vanhuskoiria ja ihan tavallisia kotikoiria. Koiran käyttäytymisen tunteminen on olennainen osa urheilukoirahierojan ammattitaitoa, mikä helpottaa vaikeastikin käsiteltävän yksilön kohtaamista ja hoitamista. Urheilukoirahierontaa voidaankin käyttää yhtenä hoitomuotona esim. epävarmoille ja varauksellisille koirille.