GDPR (EU 2016/679)
Viimeksi päivitetty 27.9.2018

REKISTERIN NIMI

Ntrl PetHealth asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ

Ntrl PetHealth
Hirsimetsäntie 56 B 42
15200 Lahti
Y-tunnus: 2247471-7
Sähköposti: info@pethealth.fi
Yhteyshenkilö: Heidi Edelman, heidi@pethealth.fi

YKSITYISYYDEN SUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Kun käytät pethealth.fi -palvelua, luotat luovuttamasi tiedot
säilytettäväksemme. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena
on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme sinusta ja
miksi, sekä miten niitä säilytetään ja käytetään palveluissamme
mahdollistamaan parhaan käyttökokemuksen tuottamisen.

On tärkeää että ymmärrät kuinka käytämme tietojasi ja tämän
takia toivomme sinun lukevan tämän selosteen huolellisesti.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET

Ntrl PetHealth saa käsittelemänsä henkilötiedot henkilöltä
itseltään kun henkilö käyttää Ntrl PetHealth -palveluita,
tilaa uutiskirjeen tai rekisteröityy asiakasrekisteriin.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT:

Nimi
Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Tilatut palvelut sekä niihin liittyvät tiedot
Laskutustiedot

MITEN JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEILLA KÄYTÄMME TIETOJASI

Käytämme henkilötietojasi jotta voimme täyttää sopimusten mukaiset
velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia, antaa
neuvontaa ja palveluita. Pyydämme sinulta suostumusta tietojesi käsittelyyn.
Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus
peruuttaa suostumuksesi. Voit koska tahansa pyytää rekisterissämme olevia
tietoja tarkasteltavaksi, muokattavaksi tai poistettavaksi. Emme luovuta
tietojasi edelleen kolmansille osapuolille.


HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ntrl PetHealth voi käyttää omien palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa
alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin EU:n
ulkopuolella toimiville palveluntarjoajille. Tällöin käytämme ainoastaan
palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetukseen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota
varten ne on kerätty ja käsitelty.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilörekisteri on suojattu nykyaikaisilla suojausmekanismeilla, sisältäen
palomuurit, salauskäytännöt sekä muut turvallisuustason takaavat
tekniset mekanismit. Rekisterin tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetukseen
sitoutununeen pilvipalvelun palvelimella ja Ntrl PetHealth:n omassa
asiakastietojärjestelmässä.

Rekisterin käyttöä on rajattu rekisterinpitäjän organisaatiossa siten, että
pääsy rekisteriin on ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä
puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä
kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään.
Tietojen avulla palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin
palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien
seurannassa. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta
yksittäistä käyttäjää.

KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA

Käyttäjillä on oikeus kieltää Ntrl PetHealth:a käsittelemästä itseään
koskevaa email osoitetta markkinoinnissa. Tämä tapahtuu joko
klikkaamalla lähettämämme markkinointisähköpostin alalaidassa
olevaa “Peruuta tilaus” -linkkiä tai ilmoittamalla meille
haluavansa poistua postituslistaltamme.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot osoittamalla
pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen
Ntrl PetHealth, Hirsimetsäntie 56 B 42, 15200 Lahti. Tietojen
tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Käyttäjällä on oikeus korjata henkilörekisterissämme olevia tietoja.
Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla
kirjeellä osoitteeseen Ntrl PetHealth, Hirsimetsäntie 56 B 42,
15200 Lahti.

Jos käyttäjä haluaa poistaa kaiken tietonsa rekisteristämme, tulee
hänen ilmoittaa siitä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla
kirjeellä osoitteeseen Ntrl PetHealth, Hirsimetsäntie 56 B 42,
15200 Lahti.

Jos käyttäjä katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on
rikottu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle
Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii
tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät
täältä.

MUUTOKSET TIETOTURVAKÄYTÄNTÖÖN

Ntrl PetHealth voi tehdä muutoksia tähän tietoturvakäytäntöön ja siihen
liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että käyttäjät käyvät katsomassa
tietoturvakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen
mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Tietoturvakäytännön
yläosassa on aina tieto, milloin se on viimeksi päivitetty.

SUOSTUMUS

Käyttämällä Ntrl PetHealth -palvelua, käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.